top of page
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon

Bilecik Patent Ofisi

Marka Nedir?

Bir işletmenin varlıklarını temsil eden, benzer mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmek için kullanılan İŞARETTİR. Markalar; kullanılmaya başlandığı ya da başvurusunun yapıldığı tarih itibariyle Sınai Mülkiyet Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Haksız Rekabet Hükümleri uyarınca korunur. 

• İşletmelerin ticari hayatlarında önemli bir rol oynayan, kimliklerini yansıtan PARMAK İZİDİR.

• Tüketiciye ürünün kaynağını gösterir.

• Bir kalite simgesidir.

• Bir tanıtım aracıdır.

MARKA

Sicile kayıt edilebilen kişi adları dahil sözcükler, renkler, harfler, sayılar, hareketler, sesler, 3 boyutlu olanlar dahil şekiller ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaret Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri uyarınca marka olarak tescil edilebilir. 

Bilecik Patent Ofisi | NEBULA PATENT ile Marka Tescilinin Avantajları

• Resmi bir kurum tarafından verilmiş bir kanıta sahip olunmasını sağlar.

• Taklit markalara karşı daha etkin bir hukuki koruma imkanı verir.

• Markanızın taklitlerinin ithalat ve ihracatının kontrolü ve önlenmesi adına gümrükler nezdinde başvuru yapabilmenin ön koşuludur.

• .com.tr uzantılı alan adını alabilmenize imkan sağlar.

• Markanız ile aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer marka başvurularının reddedilmesine olanak sağlar.

• Haksız kazanç sağladığınız yönündeki asılsız iddialara karşı korur.

• Yurt dışı pazarlara açılmak istediğinizde markanız ilgili ülkedeki yeni marka başvurunuza temel oluşturabilir ve süreci kolaylaştırır.

• Bazı devlet teşviklerini alabilmenin ön koşuludur.

• Markanızın değerini, itibarını ve rekabet gücünü attırır.

Sınıflandırma Sistemi  

45 sınıftan oluşan Nice Sınıflandırma Sistemi, markanın tescil edildiği mal ve/veya hizmetlerin hangi sınıfta olduğunu belirler.

 

Sınıf seçimi ol­dukça önemlidir. Zira, kanunda belirtilen süre zarfında kullanılmayan sınıfların hükümsüzlük davasına konu olma riski bulunmaktadır.  

 

Bilecik Patent Ofisi | NEBULA PATENT ile Başvuru Öncesi Risk Analizi

Marka başvurusu yapılmadan önce bir benzerlik araştırması önerilmektedir. Bu araştırma olası risklerin minimize edilmesine katkı sağlamaktadır. Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu ile birlikte aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer markaların sahipleriyle uzlaşma sağlanarak başvurunun tes­ciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belge yolu ile başvuru reddinin önüne geçilebilecektir. 

Türk patent enstitüsü muhasebe Patent Araştırma Patent Numarası sorgulama Türk marka ve Patent enstitüsü Türk Patent enstitüsü danışma Türk patent mesai saatleri Kurumsal Patent Ofisi 

bottom of page