Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır ve Süreçleri Nelerdir ?

Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır ve Süreçleri Nelerdir ?

Çok sık karşılaştığımız bir soru;“ Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır ? ” cevabını birkaç adımda sizler için anlatmaya çalıştık.

Türkiye'de marka başvurularının tek yetkili kurumu olan Türk Patent Enstitüsü, gerçek ve tüzel kişilerin marka başvurularını kabul etmektedir. Marka başvurusu, bireyler veya şirketler tarafından bizzat yapılabileceği gibi, Türk Patent Enstitüsü'ne kayıtlı ve yetkili marka vekilleri aracılığıyla da gerçekleştirilebilir. Ancak, marka başvurusu sürecinde özen göstermek, marka örneği ve marka ismi seçiminde dikkatli olmak geri dönüşü olmayan bir aşamadır.

Marka başvurusu, markanın koruma altına alınması için atılan ilk adımdır ve genellikle 10-12 ay süren bir sürecin başlangıcını oluşturur. Bu süreçte, başvurulan markanın özgün, benzersiz ve başka bir marka tarafından kullanılmadığından emin olunmalıdır. Bu nedenle, konunun uzmanı ve yetkili bir marka vekili ile çalışmak, başvurunun doğru şekilde yönetilmesi açısından büyük fayda sağlar.

Marka başvurusu, Türk Patent Enstitüsü tarafından alındığı andan itibaren, başvurunun yapıldığı gün, saat, dakika ve saniye itibariyle koruma altına alınmış olur. Türk Patent Enstitüsü, başvuru evraklarının doğruluğunu (şekli inceleme) ve başvurulan markanın benzerlerinden farklı olup olmadığını değerlendirmek üzere bir dizi inceleme sürecine tabi tutar.

Bu inceleme sürecinde, marka başvurusu yapan kişi veya kuruluşun verdiği bilgilerin eksiksiz ve doğru olup olmadığı kontrol edilir. Şekli inceleme aşamasında, başvuru evraklarının tam ve uygun bir şekilde doldurulmuş olması, gerekli ücretlerin ödenmiş olması gibi kriterler değerlendirilir. Ayrıca, markanın benzersiz olup olmadığını belirlemek amacıyla benzer markaların araştırılması da yapılır. Eğer benzer bir marka tespit edilirse, başvuru sahibi ile iletişime geçilerek sorunun çözülmesi için girişimde bulunulabilir. Bu süreç sonucunda, başvuru uygun bulunursa marka tescil edilir ve başvuru sahibine tescil belgesi verilir.

Kimler Marka Başvurusu Yapabilir

Marka başvurusu yapma hakkına sahip olanlar geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Türkiye'de Marka başvurusu yapma hakkına sahip olan kişiler şunlardır:

 1. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan gerçek kişiler.
 2. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ticari veya sınai faaliyetlerde bulunan tüzel kişiler, yani şirketler.
 3. Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri çerçevesinde marka koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel kişiler.
 4. Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere, karşılıklılık ilkesi gözetilerek marka koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel kişiler.

Bu kapsamda, Marka başvurusu yapmak isteyen kişiler veya şirketler, Türkiye'de ikamet ediyor olmaları, ticari veya sınai faaliyetlerde bulunmaları, Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde marka korumasına sahip olmaları veya Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olmaları durumunda marka başvurusu yapma hakkına sahiptirler.

Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Marka tescil başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu üzerinden yapılmaktadır ve bu süreç belirlenen evraklarla ya da online başvuru sistemi aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Başvuru sahibi, markasını tescil ettirmek istiyorsa, belirli şartları karşılamalı ve gerekli belgeleri temin etmelidir.

İlk olarak, marka tescil başvurusu yapabilmek için ticari bir işletmeye sahip olmak gerekmektedir. Başvuru sahibi, ticari faaliyetlerini yürüten bir şirket ya da işletme olmalıdır. Marka, bu işletmenin ürün veya hizmetlerini diğerlerinden ayırt etmeyi amaçladığı için, ticari bir varlığın bulunması önemlidir. Ayrıca, aynı şirkete ait farklı markalar varsa, her bir marka için ayrı bir marka tescili alınması gereklidir. Bu, her markanın kendine özgü bir kimlik kazanmasını sağlar ve her bir markanın koruma altına alınmasını temin eder.

Türk Patent ve Marka Kurumu'nun belirlediği başvuru süreci ve belge gereksinimleri doğrultusunda yapılan marka tescil başvurusu, markanın koruma altına alınması ve resmi olarak tescillenmesi için önemli bir adımdır. Başvuru sahipleri, bu süreci eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlamak için Nebula Patent olarak sizlerin yanındayız.

Marka Tescil Başvurusunu Kimler Yapabilir ?

Türkiye'de marka tescil işlemleri, yalnızca Türk Patent ve Marka Kurumu siciline kayıtlı, her yıl kaydını yenileyen ve mesleki sorumluluk sigortası primini ödeyen YETKİLİ marka vekilleri tarafından gerçekleştirilebilir.

Marka Başvuru Şekli

Marka tescili talebinde bulunan kişi ya da vekili, marka başvurusunu online olarak (e-imza ile) veya bilgisayarda/daktiloda yazılmış dilekçe aracılığıyla iletebilir. Ancak, el yazısıyla doldurulan başvuru dilekçeleri kabul edilmemektedir.

Marka Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Şu Şekildedir:

Başvuru Şahıs Adına Yapılacaksa;

 • Vekaletname (noter tasdiki gerekmez)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • T.C. Kimlik No
 • Logo Örneği (varsa)

Başvuru Firma Adına Yapılacaksa;

 • Vekaletname (noter tasdiki gerekmez)
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • İmza Sirküleri Fotokopisi
 • Logo Örneği (varsa)

Neden Nebula Patent ?

Nebula Patent, uzman ekibi ve kapsamlı marka değerleme hizmetleri ile markanızın gücünü en iyi şekilde anlamanıza yardımcı olur. Marka değerleme sürecini adım adım yönetir, doğru verilerle desteklenmiş strateji önerileri sunar ve markanızın rekabet avantajını güçlendirmenize yardımcı olur.

Marka değerleme sürecinde Nebula Patent ile tanışın, markanızın gücünü keşfedin!

Gelen Yorumlar

Yorum Yapmak İster misiniz ?

Yorum Yaz