Patent Nasıl Alınır ?

Patent Nasıl Alınır ?

Çok sık karşılaştığımız bir soru;“ Patent Nasıl Alınır? ” doğru hali aslında, “Patent Nasıl Tescil edilir?" olan bu sorunun cevabını birkaç adımda sizler için anlatmaya çalıştık.


Patent almak isteyen buluş sahipleri ya da şirketler, Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurmalıdır. Başvurunun ardından, Türk Patent ve Marka Kurumu, buluş hakkında bir inceleme başlatır. Bu inceleme sürecinde, belirli kriterler ve şartlar göz önünde bulundurulur. Başvuru, buluş sahibi veya şirket tarafından yapılır ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından belirlenmiş başvuru yöntemleri kullanılır. Kurum, başvurulan buluşu detaylı bir şekilde inceler ve daha önce yapılmamış olması, sektörde benzer bir ürün veya aracın kolayca üretilemeyecek özgünlükte olması gereklidir.

Patent başvurusu yapılan buluşun, daha önce bilinen bir teknoloji veya ürün olmaması önemlidir. Sektörde faaliyet gösterenlerin kolayca üretebileceği bir ürün veya araç olmamalıdır. Başvuru sahibi, belirtilen kriterlere uygunluğunu sağlamak adına detaylı bilgiler ve belgeler sunar. Türk Patent ve Marka Kurumu, başvuruyu inceleyerek patentin uygunluğunu değerlendirir.

Başvurunun uygun bulunması durumunda, patent belgesi alması onaylanır. Patent, başvurunun onaylanmasıyla birlikte belirli bir süre boyunca geçerli olur. Bu süre sonunda, patent sahibi patentin geçerliliğini sürdürmek istiyorsa yenileme başvurusu yapmalıdır. Patent, sahibine belirli bir süre boyunca buluşunu koruma ve ticarileştirme hakkı tanır. Ayrıca, patent sahibine rekabet avantajı sağlar ve buluşun izinsiz kullanılmasını engeller. Patent süreci, inovasyonu teşvik eden bir mekanizma olarak hem buluş sahipleri hem de şirketler için önemlidir.

Patent Alma Ücreti Ne Kadar ?

Eğer başvuru fiziki evraklarla elden yapılacaksa, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun belirlediği resmi harçlar ödeme amacıyla banka hesabına ödeme yapılması gerekmektedir. Resmi harçlar, başvurulan sınıf sayısına göre değişiklik gösterir. Özellikle 1 sınıflı bir başvuru için resmi harç miktarı 360 TL'dir. Ancak, sınıf sayısı arttıkça harç miktarı da artar. Her bir eklenen sınıf için 360 TL ek harç ödenmesi gerekmektedir.

Patent İçin Gerekli Evraklar Nelerdir ?

 • Başvuru Formu.
 • Buluşu anlatan özet.
 • Buluşun açıklandığı tarifname.
 • İstem ya da istemler ile atıf yapılan fotoğraflar.
 • Patent Tescili ile korunması talep edilen geliştirmenin unsur ya da unsurlarını barındıran istem ya da istemler.
 • Vekaletname.
 • Tarifname Metni.

Patent Satışı Nasıl Yapılır ?

Patent devri işlemi, başvuru sahibi ile devralan arasında Aralık ayında gerçekleşecek olan bir devir sözleşmesi ile tamamlanır. Bu devir işlemi için noter kanalı tercih edilmeli ve ardından bu sözleşme Türk Patent Enstitüsü'ne sunularak tescil edilmelidir. Tescil işlemi, Türk Patent Enstitüsü siciline mutlak surette kaydedilmelidir.

Patent Tescili İçin Gerekli Evraklar Nelerdir ?

• Başvuru Dilekçesi
• Buluşun Tarifnamesi
• Buluşun Korunacak Teknik Özellikleri
• Buluşun Teknik Çizimi
• Buluşun Özeti

Patent Ne İşe Yarar ?

Patent, bir buluşun sahibine belirli bir süre boyunca kullanma, üretme, satma ve dağıtma hakları tanıyan bir hukuki belgedir. Ancak, bu haklar sadece patent sahibine avantaj sağlamakla kalmaz, aynı zamanda diğer tarafları endişelendirir. Patent sahibi, buluşunu ticari olarak kullanma hakkına sahip olduğu için rekabet avantajı elde eder.

Patent sahibi, buluşunu kullanmasının yanı sıra, yasalarca belirlenmiş koşullarda başkalarının bu buluşu kullanmasını, üretmesini, dağıtmasını veya satmasını engelleme hakkına sahiptir. Bu, patent sahibine belirli bir süre içinde benzersiz bir pazar konumu sağlar.

Patent Almanın Avantajları Nelerdir ?

Patent, teknolojik inovasyonu ve yeni buluşları teşvik eden önemli bir araçtır. Bir buluşun, ürünün veya sürecin patent alması, buluş sahibine bir dizi hak ve avantaj sağlar. Bu haklar, sadece bir kişiye veya kuruluşa belirli bir süre boyunca buluşu kullanma ve ticarileştirme yetkisi tanır.

Patent Almanın Avantajları

 • Patent sahibine monopol bir hak sağlamaktır. Patent sahibi, belirli bir süre boyunca buluşunu kullanma, üretme, satma ve dağıtma hakkına sahip olur. Bu, rakiplerin benzer bir ürünü piyasaya sürmelerini engeller ve patent sahibine rekabet avantajı sağlar.
 • Patent sahibi, buluşunu lisans verme yeteneğine sahiptir. Bu, başka bir firma veya bireyin patent sahibinin izniyle buluşu kullanmasına olanak tanır. Bu lisanslama, genellikle belirli bir ücret karşılığında veya belirli koşullar altında gerçekleşir, bu da patent sahibine ek gelir sağlar.
 • Patent, yatırım çekme açısından önemlidir. İnovatif bir buluşa sahip olan şirketler, yatırımcıları ve finansman sağlayıcıları daha kolay çekebilirler. Patent, bir firmanın veya girişimcinin buluşunu koruma altına aldığını gösterir ve bu da yatırımcılara güven verir.
 • Patent sahibi, buluşunun taklit edilmesini engeller ve haksız rekabeti önler. Bu, piyasadaki diğer oyuncuların benzer ürünleri üreterek patent sahibinin emeğini sömürmesini engeller.

Patent sahibine rekabet avantajı sağlar. Bu, şirketin pazarda daha güçlü bir konuma gelmesini sağlar ve uzun vadeli sürdürülebilir bir rekabet avantajı oluşturur.

Patentin Önemi


Patent, sadece bireylerin veya kuruluşların piyasaya sundukları ürünlerin haklarını korumakla kalmaz, aynı zamanda ekonomik faaliyetlerin ve uluslararası ticaretin gelişmesinde kilit bir rol oynar. Bu hukuki belge, buluş sahibine ürününü piyasaya sürme hakkı tanıyarak inovasyonu teşvik eder. Yeni buluşların ortaya çıkması, hem teknolojinin hem de ekonominin ilerlemesine önemli katkıda bulunur.

Patent, buluş sahibine buluşunu ticarileştirme ve koruma hakkı sağlayarak piyasaya girmesini kolaylaştırır. Bu, girişimcilerin ve firmaların yatırım yapma cesaretini artırır. Yenilikçi ürün ve süreçlerin korunması, gelişen ekonomilerin itici gücü haline gelir.

Şahıs Patent Alabilir Mi ?

Marka tescili yapmak için şirket kurmak zorunlu değildir. Herhangi bir ticari faaliyeti olmayan bireyler, kısa veya orta vadede kullanmayı planladıkları ismin marka tescili için başvuruda bulunabilirler. 


Neden Nebula Patent ?

Nebula Patent, uzman ekibi ve kapsamlı marka değerleme hizmetleri ile markanızın gücünü en iyi şekilde anlamanıza yardımcı olur. Marka değerleme sürecini adım adım yönetir, doğru verilerle desteklenmiş strateji önerileri sunar ve markanızın rekabet avantajını güçlendirmenize yardımcı olur.


Marka değerleme sürecinde Nebula Patent ile tanışın, markanızın gücünü keşfedin!


Gelen Yorumlar

Yorum Yapmak İster misiniz ?

Yorum Yaz