Patent Değerleme Nedir ?

Patent Değerleme Nedir ?

Patent Nedir ?

Patent, bir kişi veya kuruluşa, yaratıcı bir buluşunun veya ürününün belirli bir süre boyunca münhasır haklar sağlayan resmi bir belge ve unvandır. Bu haklar, genellikle icat edilen ürünün satışı, pazarlanması, çoğaltılması, ithalat ve ihracatı gibi alanlarda geçerlidir. Patent almak, bir buluşun sahibine bu alanda rekabet avantajı ve koruma sağlar.

Patent, buluş sahibine belirli bir süre boyunca bu buluşu tek kullanma ve ticarileştirme hakkı verir. Bu süre zarfında, başkalarının aynı veya benzer bir buluşu yapmasını, satmasını veya kullanmasını engelleme hakkına sahip olur. Patentler, inovasyonu teşvik eder ve yaratıcı düşüncenin korunmasını sağlar, bu da ekonomik ve teknolojik ilerlemeye katkıda bulunur.

Patent Değerleme

Patent değerleme, bir patentin ekonomik değerini belirlemek amacıyla yapılan bir süreçtir. Bu değerleme, patentin teknik özellikleri, pazar potansiyeli, sektör trendleri, rekabet durumu ve benzeri faktörlerin analizi üzerinden gerçekleştirilir.

Patent değerleme, çeşitli amaçlar doğrultusunda kullanılabilir. Örneğin, bir şirket, sahip olduğu patentin değerini belirleyerek bu bilgiyi yatırımcılara veya potansiyel alıcılara sunabilir. Aynı zamanda, şirket içindeki patent portföyünün yönetimi için de önemli bir araçtır. Patent değerleme süreci, lisanslama veya devir işlemleri sırasında da kritik bir rol oynar.

Patent değerleme işlemleri patent danışmanlığı firmaları veya patent avukatları tarafından gerçekleştirilir. Bu süreç, patentin teknik detaylarının yanı sıra, pazar analizi ve rekabet durumu gibi faktörleri de içerir. Yapılan analizler sonucunda, bir patentin ekonomik değeri belirlenir ve bu bilgi, patent sahibine stratejik kararlar alabilme imkanı sunar.

Patent Değerlemenin Amaçları Nelerdir ?

Patent değerleme, birçok amaç için kullanılabilir. Bazı yaygın amaçlar şunlardır:

 • Satın Alma veya Satış İşlemleri: Bir şirket, başka bir şirketten patent satın almak veya kendi patentlerini satmak isteyebilir. Patent değerlemesi, bu tür işlemler sırasında patentlerin ekonomik değerini belirlemeye yardımcı olabilir.
 • Lisanslama İşlemleri: Bir şirket, başka bir şirketin patentini lisanslamak isteyebilir. Patent değerlemesi, lisanslama ücretlerinin belirlenmesine yardımcı olabilir.
 • Yatırım Alma veya Verme İşlemleri: Patent değerlemesi, bir şirketin yatırım almak veya yatırım yapmak için başvurduğu durumlarda, patent portföyünün ekonomik değerini belirlemeye yardımcı olabilir.
 • Patent Portföyü Yönetimi: Bir şirketin, kendi patent portföyünü etkili bir şekilde yönetmesi için patentlerinin değerlerini belirlemesi gerekebilir. Patent değerlemesi, şirketin patent portföyünün ekonomik değerini belirleyerek, stratejik kararlar almasına yardımcı olabilir.
 • Vergi İşlemleri: Bazı ülkelerde, patentlerin değeri, vergi hesaplamaları için önemlidir. Patent değerlemesi, vergi beyannameleri için gerekli bilgileri sağlayabilir.

Patent Değerlendirmesi Yöntemleri Nelerdir ?


Patent değerlendirmesi için kullanılan yöntemler çeşitli olabilir; ancak, bazı yaygın yöntemler şunlardır:

 • Gelir Temelli Yaklaşım: Bu yöntem, patentin gelecekteki gelirlerine dayalı olarak patentin değerini hesaplar. Lisanslama veya satış işlemleri sırasında sıklıkla kullanılır. Bu yöntem, patentin sahip olduğu gelir potansiyelini değerlendirir.
 • Maliyet Temelli Yaklaşım: Bu yöntem, patentin oluşturulması için yapılan maliyetleri baz alarak patentin değerini hesaplar. Bu maliyetler, araştırma ve geliştirme maliyetleri, üretim maliyetleri ve diğer ilgili harcamaları içerir.
 • Pazar Temelli Yaklaşım: Bu yöntem, benzer patentlerin piyasada ne kadar değerlendirildiğine dayanarak patentin değerini hesaplar. Pazardaki benzer ürünlerin satış fiyatları veya lisanslama bedelleri bu yöntemde referans alınabilir.
 • İndirgenmiş Nakit Akışı (DCF) Yaklaşımı: Bu yöntem, patentin gelecekteki nakit akışlarını tahmin eder ve bu nakit akışlarının bugünkü değerlerini hesaplar. İndirgenmiş nakit akışı yöntemi, net bugünkü değer (NPV) hesaplamalarını içerir.
 • Benzer Satışlar Yöntemi: Bu yöntem, benzer özelliklere sahip patentlerin satış fiyatlarına dayanarak patentin değerini hesaplar. Benzer satışlar yöntemi, piyasadaki benzer patentlerin gerçek satış verilerini kullanır.

Patent değerlemesi için hangi yöntemin kullanılacağı, patentin türüne, endüstriye, pazar koşullarına ve kullanım amacına bağlı olarak değişebilir. Değerleme sürecinde bu yöntemler, hem objektif hem de öznel faktörleri dikkate alarak kapsamlı bir analiz gerçekleştirir.

Patent Değerleme Ne Zaman Yapılır ?


Patent değerlemesi, çeşitli durumlarda önemli bir araç olarak kullanılabilir. Bu durumlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Satış veya Satın Alma İşlemleri: Bir şirket, başka bir şirketten patent satın almak veya kendi patentlerini satmak isteyebilir. Bu durumda, patent değerlemesi, patentlerin ekonomik değerini belirlemeye yardımcı olabilir ve adil bir değerleme süreci sağlar.
 • Yatırım Alma veya Verme İşlemleri: Şirketler, yatırım almak veya yatırım yapmak için harekete geçtiklerinde, patent portföylerinin ekonomik değerini belirlemek amacıyla patent değerlemesi yapabilirler. Bu, potansiyel yatırımcılara ve ortaklara doğru bir değer sunmalarına yardımcı olabilir.
 • Lisanslama İşlemleri: Bir şirket, başka bir şirketin patentini lisanslamak istediğinde, patent değerlemesi, adil bir lisanslama ücreti belirlemede yardımcı olabilir.
 • Vergi İşlemleri: Patentlerin ekonomik değeri, vergi beyannameleri için önemlidir. Patent değerlemesi, doğru vergi hesaplamaları için gerekli bilgileri sağlayabilir.
 • Hukuki İşlemler: Patent ihlali durumları, lisans anlaşmazlıkları veya mahkeme davaları gibi hukuki süreçlerde, doğru bir patent değerlemesi hukuki dayanak sağlayabilir.
 • Patent Portföyü Yönetimi: Şirketler, kendi patent portföylerini etkili bir şekilde yönetmek ve stratejik kararlar almak için patentlerinin değerlerini belirleme ihtiyacı hissedebilirler.

Bu nedenlerle, bir şirketin patent değerlemesi yapması gereken birçok durum vardır. Ancak, her durumda patent değerlemesi yapılması gerekli değildir ve ne zaman yapılacağı, şirketin ihtiyacına ve amaçlarına bağlıdır.

Patent Değerleme Kim Tarafından Yapılır ?

Patent değerleme işlemi, uzman patent danışmanlık firmaları veya bağımsız patent danışmanları tarafından gerçekleştirilir. Uzman patent danışmanlık firmaları, patentlerin teknik özelliklerini, rekabet durumunu, pazarlama potansiyelini ve diğer faktörleri analiz ederek patentin ekonomik değerini belirlerler.

Patent değerleme süreci, şirketlerin ihtiyaçlarına ve içinde bulundukları duruma bağlı olarak şekillenir. Bazı şirketler, patent değerleme işlemlerini kendi iç kaynaklarıyla, örneğin patent danışmanları veya hukuk departmanları aracılığıyla gerçekleştirirken, diğerleri bağımsız danışmanlardan veya danışmanlık firmalarından destek almayı tercih ederler.

Patent değerleme yapacak kişilerin, konuyla ilgili tecrübeli, yeterli bilgi birikimine sahip ve patent değerleme konusunda uzmanlaşmış olmaları önemlidir. Bu nedenle, patent değerleme sürecine başlamadan önce, doğru kişiyi veya firmayı seçmek için dikkatli bir araştırma yapmak önemlidir.

Neden Nebula Patent ?

Nebula Patent, uzman ekibi ve kapsamlı marka değerleme hizmetleri ile markanızın gücünü en iyi şekilde anlamanıza yardımcı olur. Marka değerleme sürecini adım adım yönetir, doğru verilerle desteklenmiş strateji önerileri sunar ve markanızın rekabet avantajını güçlendirmenize yardımcı olur.

Patent Değerleme konusunda detaylı bilgi almak ve aklınıza takılan soruları sormak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. 

Telefon & GSM

0535 665 68 38

Adresimiz

Üçevler Mh, Aslantaş Sk, Birey Plaza, No:9/12 16120 Nilüfer/Bursa

Epostalarımız

info@nebulapatent.com

wp
Hemen Ara
Whatsapp