Patent Tescil Başvurusu

Patent Tescil Başvurusu

Patent Nedir ?

Patent, bir buluşun, yeni ve sanayiye uygulanabilir bir nitelik taşıması durumunda, sahibine bu buluşu belirli bir süre boyunca kullanma hakkı tanıyan bir koruma hakkıdır. Patent, icat edilen bir ürün, yöntem veya süreç gibi buluşların, diğerlerince izinsiz kullanılmasını engelleyerek buluş sahibine maddi ve manevi haklar sağlar.

Patent, bir buluşun yenilikçi, özgün ve sanayiye uygulanabilir olması koşuluyla verilir. Buluş sahibine, patent aldığı konuda belirli bir süre boyunca münhasır haklar tanınır. Bu süre zarfında, başkalarının aynı veya benzer bir buluşu yapmasını, satmasını veya kullanmasını engelleme hakkına sahip olurlar.

Patent tescili genellikle patent ofisi veya benzeri bir kuruluş aracılığıyla gerçekleştirilir. Buluş sahibi, başvurusunu yaparak patent hakkını elde eder. Patent ofisi, başvuruyu inceler ve buluşun yeni, özgün ve sanayiye uygulanabilir olup olmadığını değerlendirir. Eğer başvuru uygun bulunursa, patent verilir.

Patent Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir ?

 • Başvuru Formu.
 • Buluşu anlatan özet.
 • Buluşun açıklandığı tarifname.
 • İstem ya da istemler ile atıf yapılan fotoğraflar.
 • Patent Tescili ile korunması talep edilen geliştirmenin unsur ya da unsurlarını barındıran istem ya da istemler.
 • Vekaletname.
 • Tarifname Metni

Patent Başvurusu Öncesi Araştırma Süreci

Patent başvurusu yapmadan önce, buluş konusu teknik alanda bir ön araştırma yapmak oldukça kritik bir adımdır. Bu, birçok olası sorunu önceden tespit etmenize ve gereksiz maliyetlerden, zaman kaybından ve hukuki zorluklardan kaçınmanıza yardımcı olabilir.

Birçok başvuru, önceden yapılmış buluşlara dayanmaktan dolayı reddedilmekte veya patent sürecinde belge almakta zorlanmaktadır. Bu durum, buluşunuzun benzersiz olup olmadığını belirlemeden önce gereksiz maliyet ve emek harcamanıza neden olabilir.

Ön araştırma, gerçekleştirilen Ar-Ge masraflarını, patent sürecindeki maliyetleri ve zaman kaybını minimize etmenin yanı sıra, potansiyel rekabet ve hukuki riskleri de belirlemenize yardımcı olur. Bu sayede, başvuruya geçmeden önce buluşunuzun pazara girebilirliğini ve rekabet avantajını daha iyi değerlendirebilirsiniz.

Bahsedilen ön araştırma için Türk Patent Kurum’u tarafından sunulan aşağıdaki hizmetlerden yararlanabilirsiniz:

EPOQUE veritabanı (çeşitli ülke ve patent sistemlerindeki patentler) üzerinden ön araştırma yapılmasını istiyorsanız Patent / Faydalı Model Ön Araştırma Talep Formunu doldurup http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/fees/informationDetail?id=112 internet adresinde belirtilen ücretin ödendiğini gösteren bilgi ile birlikte Kuruma göndermeniz gerekmektedir.

Kurum veritabanı (ülkemizde koruma talep eden yayımlanmış patentler) üzerinden ön araştırma yapılmasını istiyorsanız Patent / Faydalı Model Ön Araştırma Talep Formunu doldurup http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/fees/informationDetail?id=112 internet adresinde belirtilen ücretin ödendiğini gösteren bilgi ile birlikte Kurum’a göndermeniz gerekmektedir.

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Başvurular, e-imza veya mobil imza kullanılarak çevrimiçi olarak gerçekleştirilebileceği gibi, rezervasyonlu sistem üzerinden de başvuru yapmak mümkündür. Rezervasyonlu sistem kullanımı için, https://online.turkpatent.gov.tr/CES/ adresine giriş yapmanız gerekmektedir.

Çevrimiçi Evrak Sistemi (ÇES) üzerinden hazırlanan evraklar, başvuru formu, başvuru ücretinin ödendiğini gösteren bilgi-belge, tarifname, istemler, özet ve varsa resimler gibi belgeleri içermelidir. Bu evraklar, posta, kargo veya benzeri yöntemlerle Türk Patent ve Marka Kurumu'nun Hipodrom Caddesi No: 115 06330 Yenimahalle-ANKARA adresine gönderilebilir.

Eğer başvurunuzu elden teslim etmek istiyorsanız, evrakları Gelen Evrak Bölümü'ne teslim edebilirsiniz. Başvuru tarihi, formun oluşturulma tarihi değil, ilgili formun süresi içerisinde (30 gün) teslim edilmesi kaydıyla Kurum tarafından işleme alındığı tarihi ifade eder. Başvuru formu, başvuru şartlarına bağlı olarak eklenmesi gereken diğer dökümanlarla birlikte Kuruma teslim edilmelidir.

Patent başvuruları veya diğer talepler, elektronik imza, mobil imza veya Kurumca sağlanan diğer yöntemlerle çevrim içi olarak yapıldığında, formların ekinde sunulan belgelerin aslına uygun olduğu kabul edilir. Bu süreçte, başvuru sahibi veya talepte bulunanın gerekli beyanı alınmalı ve belgelerin tamamı çevrim içi yolla imzalanmalıdır. Çevrim içi işlemi gerçekleştiren başvuru veya talep sahibi, gerçeğe aykırı beyanda bulunması veya belge sunması durumunda hukuki ve cezai sorumluluğu üstlenir.

Belgelerin aslına uygunluğu konusunda tereddüt yaşanması durumunda, Kurum tarafından başvuru veya talep sahibinden evrak asılları istenebileceği gibi, bu konuda ihtilaf yaşanması durumunda Kurum kayıtları esas alınır.

Patent Başvuru Süreci Nasıl İşler ?

Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan patent başvurusu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 90. maddesinde belirtilen unsurları taşıdığı takdirde patent sicile kaydedilir. Ancak başvuru unsurlarının eksik olması durumunda, eksikliklerin giderilmesi için bildirim yapılmaksızın 2 ay süre verilir. Başvuru unsurları tamamlanmış olan başvuruların şekli şartları sağlamadığı tespit edildiği takdirde, eksiklerin giderebilmesi için başvuru sahiplerine iki ay süre verilir.

Bu süre içinde eksiklikler giderilmezse, başvuru reddedilmiş sayılır. Yapılan inceleme sonrasında şekli şartlara uygunluk açısından eksiklik görülmemesi durumunda, başvuru sahibine başvuru tarihinden itibaren on iki ay içerisinde Kuruma, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma talebinde bulunması ve ilgili ücreti ödemesi hususunda bildirimde bulunulur.

Araştırma talep edilmemesi veya araştırma ücretinin ödenmemesi halinde ise başvuru geri alınmış sayılır. Başvuru sahibinin, tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma yapılması talebinden sonra, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından araştırma raporu düzenlenir. Araştırma raporu düzenlendikten sonra, başvuru sahibine tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren başvuru sahibinin üç aylık süre içerisinde inceleme talebinde bulunması gerekir.

Başvurunun inceleme raporu aşamasından sonra, Kurum tarafından düzenlenen inceleme raporu doğrultusunda başvuru, 1-3 kez reddedilebilir ya da tescil edilebilir. Başvuru sahibine her aşamada adil bir süre tanınarak, patent sürecinin şeffaf ve etkili bir şekilde ilerlemesi sağlanır.

Yabancı Ülkelerde Patent Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Yurt dışında patent veya faydalı model başvurusu yapmak isteyen başvuru sahipleri, her bir ülke için ayrı ayrı vekil aracılığıyla o ülkenin sistemine uygun bir şekilde ve o ülkenin dilinde hazırlanmış başvurularda bulunmak zorundadırlar. Ancak, Türkiye'de 01.01.1996 tarihinde yürürlüğe giren Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) sayesinde, birden fazla ülkede buluşlarını koruma altına almak isteyen başvuru sahipleri, tek bir başvuru ile PCT'ye üye ülkelerin tamamında patent başvurusu yapabilmektedirler.

PCT ile ilgili temel bilgiler içeren kitapçık ve PCT başvurusu yapabilmek için gerekli başvuru formları, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ücretsiz olarak temin edilebilmektedir.

Ayrıca, Türkiye'de 1 Kasım 2000 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Avrupa Patent Sözleşmesi uyarınca yapılacak bir patent başvurusu ile de Sözleşmeye üye ülkelerin tamamında veya seçilen ülkelerde bir patent koruması elde etmek mümkün olmaktadır. Bu şekilde, tek bir başvuru ile birden fazla ülkede koruma sağlanması, başvuru sahiplerine hem zaman hem de maliyet avantajı sunmaktadır.

Patent Alma Kriterleri

Patent alabilmek için bir buluşun belirli kriterleri karşılaması gerekmektedir. Bu kriterler, şunları içerir:

 • Yenilik (Novelty): Buluşun daha önce herhangi bir yerde dünya genelinde herhangi bir şekilde yayınlanmamış veya ifşa edilmemiş olması gerekmektedir. Yani, buluşun özgün olması önemlidir.
 • Sanayiye Uygunluk (Industrial Applicability): Buluşun, bir endüstri alanında uygulanabilir olması gerekmektedir. Sanayide kullanılabilecek veya üretilebilecek bir şey olmalıdır.
 • Yaratıcı Basamak (Inventive Step): Buluş, ilgili teknik alanda uzman bir kişi tarafından, mevcut bilgi ve tekniklerin ötesinde bir yaratıcılık içermelidir. Başka bir deyişle, bir uzmanın normal bilgi düzeyi üzerinde bir adım atmalıdır.
 • Sanayiye Uygulanabilir Olma (Industrial Application): Buluş, sanayide veya ticarette kullanılabilecek bir şey olmalıdır. Yani, sadece teorik bir fikir olmaktan öteye geçmelidir.
 • Açıklık (Sufficiency of Disclosure): Patent başvurusu, buluşun detaylı bir şekilde açıklandığı ve bir uzmanın bu açıklamayı kullanarak buluşu uygulayabileceği kadar detaylı olmalıdır.
 • Yenilik ve Teknoloji Seviyesi: Buluş, tescil başvurusu yapıldığı tarihte mevcut teknoloji ve bilgi düzeyinin ötesinde olmalıdır.

Neden Nebula Patent ?

Nebula Patent, uzman ekibi ve kapsamlı marka değerleme hizmetleri ile markanızın gücünü en iyi şekilde anlamanıza yardımcı olur. Marka değerleme sürecini adım adım yönetir, doğru verilerle desteklenmiş strateji önerileri sunar ve markanızın rekabet avantajını güçlendirmenize yardımcı olur. 

Patent Tescil Başvurusu hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Telefon & GSM

0535 665 68 38

Adresimiz

Üçevler Mh, Aslantaş Sk, Birey Plaza, No:9/12 16120 Nilüfer/Bursa

Epostalarımız

info@nebulapatent.com

wp
Hemen Ara
Whatsapp