Sıkça Sorulan Sorular

1 E-Ticaret Marka Tescil Sınıfı

E-ticaret (web üzerinden online veya katalog, broşür üzerinden satış) amacıyla kullanılan işaretlerin marka olarak tescil edilmesi için uygun sınıf 35. Sınıftır. 35. Sınıfın son bölümüne satışı yapılan emtiaları ilgilendiren üretim sınıfları eklenerek tam koruma sağlanmaktadır.

2 Marka tescil E-devlet
Marka tescil başvuru işlemi e-devlet uygulaması üzerinden yapılmaktadır. Marka vekilleri sizi vekaletname ile temsil ederek, sizin adınıza başvuru yapmaya yetkilidir. Vekilsiz işlem yapmak isteyen kullanıcılar kendi e-devlet uygulamaları ile şahısları adına, tüzel kişi adına işlem yapmak isteyenler ise şirket temsilcisinin tüzel kişi yetkilisi kaydının e-devlet üzerinden gerçekleştirilmesi ile işlem yapabilmektedirler.
3 Uluslararası Patent Sorgulama

Uluslararası patent sorgulama için kullanılan kanallar;  EP-Espacenet (Avrupa Patent Ofisi'nin patent araştırma hizmeti. (İngilizce)), TR-Espacenet (TÜRKPATENT'in yayınlanmış başvuruları üzerinden espacenet yardımı ile Türkçe araştırma yapma imkanı), WIPO-Patent Scope (WIPO'nun patent araştırma sitesi), USPTO (ABD'nin patent araştırma sitesi)

4 Marka Tescil Ücreti

Marka tescil ücreti iki aşamadan oluşur. Başvuru esnasında TÜRKPATENT’e yatırılan harçlar ve tescil sonuçlanınca belge alımı için ödenen harç. Harç bedellerine vekil ile çalışıyorsanız vekalet ücretleri de eklenecektir.

5 Marka Sınıfları

Marka sınıfları, ayırt edici işaretin marka vasfına kavuşması için tescilleme esnasında mal ve hizmetlerin içeriğinin ve koruma kapsamının tespit edilmesinde kullanılmaktadır. Ülkemizde birçok ülkede kullanılmakta olan Nice Sınıflama Sistemi geçerlidir. Bu sistemde, toplam 45 adet sınıf yer almaktadır. 01-34. Sınıflar üretim (mal) sınıfları iken 35-45. Sınıflar hizmet sınıflarıdır.

6 Marka Patent Ücretleri
Markanın patentlenmesi yanlış bir kavram ve kullanımdır. Marka işlem ücretleri ayırt edici işaretlerin korunması için, patent işlem ücretleri buluşların koruma altına alınması için ödenmektedir.
7 Marka Tescil Süresi

Marka tescil başvurusunun yapıldığı tarihten belge alımına kadar geçen süredir. Genellikle 6-8 ay süre sonunda marka tescil belgesi alınabilmektedir.


8 Faydalı Model Nedir?

Faydalı model, buluşun yeni  ve sanayiye uygulanabilir olması şartıyla verilen belgedir.

9 Tasarım Tescili Nedir?

Tasarım tescili, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümünün TÜRKPATENT nezdinde belgelendirilmesidir.

wp
Hemen Ara
Whatsapp